BİLİMSEL PROGRAM

GEZEN SALONU KINACIGİL SALONU
09:00-09:45 1. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Ali Tahsin Güneş

09:00-09:40 New aspects of cutaneous mosaicism
(Kutan mozaisizmin yeni görünümleri)
Rudolf Happle
09:40:09:45 Tartışma
09:45-10:30 2. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Mustafa Turhan Şahin

09:45-10:25 Pruritus: New approaches to management (Pruritus: Yeni tedavi yaklaşımları)
Timothy Berger
10:25-10:30 Tartışma
10:30-10:45
KAHVE MOLASI
10:45-11:30 3. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Emel Fetil

10:45-11:25 Haneke sutures in special dermatological situations
Eckart Haneke
11:25-11:30 Tartışma
11:30-12:15 4. 0turum

Konferans
Oturum Başkanı: Ekin Şavk

11:30-12:10 Life writes interesting stories and we diagnose them.
(Yaşam ilginç öyküler yazar ve biz onlara tanı koyarız)
Hana Zelenkova
12:10-12:15 Tartışma
12:15-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:40 5. Oturum

Psoriazis – 1
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Gürer, Emel Fetil

13:30-14:40 1. Oturum

Dermatoloji: Unutulmaması Gerekenler
Oturum Başkanları: Ertuğrul Aydemir, Afet Akdağ Köse

13:30-13:45 Psoriazisde patogenez
Ayşe Serap Karadağ
13:30-13:45 Fenomenler
Ertuğrul Aydemir
13:45-14:00 Tetikleyici faktörler
Müzeyyen Gönül
13:45-14:00 Allerji testleri
Sevgi Akarsu
14:00-14:15 Klinik ve tanı
Dilek Bayramgürler
14:00-14:15 Biyopsi teknikleri
Deniz Aksu Arıca
14:15-14:30 Psoriatik artrit
Timur Pırıldar

14:15-14:30 Girişimsel klasik uygulamalar (Kriyo, koter, küretaj, intralezyoner)
Selda Pelin Kartal
14:30-14:40 Tartışma 14:30-14:40 Tartışma
14:40-14:55
KAHVE MOLASI
14:55-16:05 6. Oturum

Psoriazis – 2
Oturum Başkanları: Erol Koç, Serhat İnalöz

14:55-16:05 2. Oturum

Tip-I Allerjik Reaksiyonlar
Oturum Başkanları: Oktay Taşkapan, Ayça Yazıcı Cordan

14:55-15:10 Topikal tedavi
Ümit Türsen
14:55-15:10 Mekanizmalar
Buket Cicioğlu Arıdoğan
15:10-15:25 Klasik sistemik tedavi
Erol Koç
15:10-15:25 Klinik
Göknur Kalkan
15:25-15:40 Biyolojikler
Müge Güler Özden
15:25-15:40 Tanısal testler
Evren Odyakmaz
15:40-15:55 Biyobenzerler
Emel Bülbül Başkan
15:40-15:55 Tedavi ve desensitizasyon
Oktay Taşkapan
15:55-16:05 Tartışma 15:55-16:05 Tartışma
16:05-16:40 7. Oturum

Konferans
Meditek Uydu Sempozyumu
Moderatör:Mustafa Turhan Şahin
Köpük Teknolojisi – İlker Torlak
Androgenetik Alopesi ve Minoksidil Köpük Tedavisi – Güneş Gür Aksoy

16:05-17:15 3. Oturum

Botulinum Toksini
Oturum Başkanları: Hakan Erbil, Kubilay Yücel

16:05-16:20 Kozmetik kullanımı
Oya Alpan Aydın
16:20-16:35 Kozmetik dışı kullanım alanlar
Tevhide Dinçer
16:35-16:40 Tartışma 16:35-16:50 Uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar
Hakan Erbil
16:50-17:05 Komplikasyon yönetimi
Nermin Filizci Varilsüha
17:05-17:15 Tartışma
18:00
Açılış Töreni ve Gösterisi

 

 

 

 

 

 

 

GEZEN SALONU KINACIGİL SALONU
08:00-08:30-1. Oturum

Serbest Bildiriler-1
Oturum Başkanları: Pınar Öztaş, Sevilay Kılıç
SB-01, SB-02, SB-03, SB-04

08:00-08:30-1. Oturum

Serbest Bildiriler-2
Oturum Başkanları: Sevgi Akarsu, Göknur Kalkan
SB-05, SB-06, SB-07, SB-08

08:30-09:15 2. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: İdil Ünal

08:30-09:15 2. Oturum

Leishmaniasis
Oturum Başkanları: Yaşar Gül Denli, Ali Haydar Parlak

08:30-09:10 Systemic and oral hypopigmenting agents: An update.(Sistemik ve oral hipopigmentan ajanlar: Güncel)
Evangeline Handog
08:30-08:44 Laboratuvar Tanı
Gönül Çavuşoğlu Aslan
08:44-08:58 Klinik Tanı
Berna Aksoy
08:58-09:12 Güncel Tedavi
Sema Aytekin
09:10-09:15 Tartışma 09:12-09:15 Tartışma
09:15-10:00 3. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Turna İlknur

09:15-10:00 3. Oturum

Dermatolojide Kök Hücre
Oturum Başkanları: Alparslan Acar, Mehmet İbrahim Tuğlu

09:15-09:55 Facial rejuvenation: Facial antiage surgery, coronal brow lift and facial implants (Fasiyal rejuvenasyon: Fasiyal yaşlanma karşıtı cerrahi, koronal kaş kaldırılması, ve fasiyal implantlar)
Martina Vidova Uğurbaş
09:15-09:29 Deneysel çalışmalarda kök hücre ürünlerinin tedavideki yeri ve klinik yansımaları
Mehmet İbrahim Tuğlu
09:29-09:43 Stromal vasküler fraksiyon ile kök hücre uygulamasının yaşlanma ve yüz yapılandırılmasında kullanımı
Mehmet Bozkurt
09:43-09:57 Güncel ve gelecek
Gülsüm Gençoğlan
09:55-10:00 Tartışma 09:57-10:00 Tartışma
10:00-10:15
KAHVE MOLASI
10:15-11:00 4. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Şebnem Aktan

10:15-11:00 4. Oturum

Tırnak
Oturum Başkanları: Seher Bostancı, Pelin Koçyiğit

10:15-10:55 Filler complications: What to do? How to manage?(Dolgu komplikasyonları: Ne yapmalı? Nasıl tedavi edilmeli?)
Medhat Abdelmalek
10:15-10:29 Surgical anatomy, danger zones and local anaesthesia for nail unit surgery
(Cerrahi anatomi, tehlikeli alanlar ve tırnak ünitesi cerrahisinde lokal anastesi)
Eckart Haneke
10:29-10:43 Beş olgu ile subungual tırnak lezyonlarında tanısal ipuçları
Pelin Koçyiğit
10:43-10:57 Subungual nadir lezyonlar
Seher Bostancı
10:55-11:00 Tartışma 10:57-11:00 Tartışma
11:00-11:45 5. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Şeniz Duygulu

11:00-11:45 5. Oturum

Dermatolojide Güncel
Oturum Başkanları: Meltem Önder, Mualla Polat

11:00-11:40 Mycosis fungoides and beyond: Clinical variants and other types of cutaneous T-cell lymphomas
(Mikozis fungoides ve ötesi: Klinik varyantlar ve diğer tip kutan T-hücreli limfomalar)

 

Jacqueline M. Junkins-Hopkins

 

 

 

11:00-11:14 Kadın ve dermatoloji
Meltem Önder
11:14-11:28 Göç ve dermatoloji
Ebru Çelik
11:28-11:42 Endokrin bozucular: Korkun! Daha çok korkun!
M. Cüneyt Soyal
11:40-11:45 Tartışma 11:42-11:45 Tartışma
11:45-12.25 6. Oturum


Uydu Sempozyum
Moderatör: Mustafa Turhan Şahin,Bilal Doğan
Psoriaziste Bütünsel Yaklaşım Uzun Süreli İyileşme
Psoriazista Bütünsel Yaklaşım – Ayça Cordan Yazıcı
Olgularla Gerçek Yaşamda Secukinumab Tedavisi – Meltem Türkmen

12:25-12:30 Tartışma
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:40 7. Oturum

Pilosebase Ünite
Oturum Başkanları: Mukadder Koçak, Zülal Erbağcı

13:30-14:40 6. Oturum

Çeşitlemeler – 1
Oturum Başkanları: Nuran Allı, Emine Derviş

13:30-13:45 Son kılavuzlar ışığında hidradenitis supurativa tedavisi
Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
13:30-13:45 Alternatif tedavilerin neden olduğu dermatozlar
Emel Öztürk
13:45-14:00 Rozase tedavisinde güncel
Hayriye Sarıcaoğlu
13:45-14:00 Beslenme ve dermatoloji
Göksun Karaman
14:00-14:15 Akne: Ne araştırılmalı?
Şule Gökşin
14:00-14:15 Derimizin ufak ziyaretçileri (Pire, pederus, kene)
Emine Derviş
14:15-14:30 Akne tedavisi: Neredeyiz?
Aylin Türel Ermertcan
14:15-14:30 Skabiyez: Direnç gelişimi ve tedavi alternatifleri
Gaye Sarıkan
14:30-14:40 Tartışma 14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:25 8. Oturum

Bayer Uydu Sempozyum
Yara Bakımı ve İyileşmesi ile Sikatris Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Moderatör: Ali Tahsin Güneş
Konuşmacılar: Emel Fetil, Mehmet Bozkurt

15:20-15:25 Tartışma
15:25-15:40
KAHVE MOLASI
15:40-16:50 9. Oturum

Bullozlar
Oturum Başkanları: Meral Ekşioğlu, Soner Uzun

15:40-16:50 7. Oturum

Deri Bakımı ve Yaşlanması
Oturum Başkanları: İdil Ünal, Gürsoy Doğan

15:40-15:55 Bullozlarda patogenez
Murat Durdu
15:40-15:55 Sağlıkta ve hastalıkta deri mikrobiyotası
Nilgün Solak
15:55-16:10 Diskeratotik bullozlarda tanı ve tedavi
Züleyha Özgen
15:55-16:10 Deri yaşlanması
Handan Kelekçi
16:10-16:25 Akantolitik bullozlarda tanı ve tedavi
Soner Uzun
16:10-16:25 Deri Bakımı
İdil Ünal
16:25-16:40 Subepidermal bullozlarda tanı ve tedavi
Savaş Yaylı
16:25-16:40 Kozmetik alanda bizi neler bekliyor? Gelecek öngörüleri
Yasemin Yazan
16:40-16:50 Tartışma 16:40-16:50 Tartışma
16:50-18:00 10. Oturum

Güneş ve Deri (Fotodermatoloji)
Oturum Başkanları: Aysel Gürler, Tülin Akan

16:50-17.25 8. Oturum

Psikiyatriden Esintiler
Oturum Başkanı: İlknur Altunay

16:50-17:05 Fotoyaşlanma
İlgen Ertam
16:50-17:20 Tükenmişlik sendromu
Erol Özmen
17:05-17:20 Fotokarsinogenez
Didem Dinçer
17:20-17:25 Tartışma
17:20-17:35 Fototerapinin sınırları
Mahizer Yaldız
17:25-18:00 9. Oturum
Workshop
17:35-17:50 Güneş koruyucuları
Selda Işık Mermutlu
17:25-17:55 Biodermogenesi
Erçin Özüntürk
17:50-18:00 Tartışma 17:55-18:00 Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

GEZEN SALONU KINACIGİL SALONU
08:00-08:30 1. Oturum

Serbest Bildiriler-3
Oturum Başkanları: Selda Pelin Kartal, Şule Gökşin
SB-09, SB-10, SB-11 , SB-12

08:00-08:30 1. Oturum

Serbest Bildiriler-4
Oturum Başkanları: Gülsüm Gençoğlan, Mahizer Yaldız
SB-13, SB-14, SB-15 ,SB-16

08:30-09:15 2. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Seher Bostancı

08:30-09:15 2. Oturum

Ürtiker
Oturum Başkanları:Cem Mat, Rafet Koca

08:30-09:10 Nail melanoma- Frequency, diagnosis, differential diagnosis, Treatment
(Tırnak melanomu-Sıklığı, tanısı, ayırıcı tanısı, tedavisi)
Eckart Haneke
08:30-08:44 Etyoloji ve tanı
Rafet Koca
08:44-08:58 Klasik tedaviler
Necmettin Akdeniz
08:58-09:12 Biyolojik tedavi ajanları
Özlem Su Küçük
09:10-09:15 Tartışma 09:12-09:15 Tartışma
09:15-10:00 3. Oturum

Konferans
Oturum Başkanı: Kamer Gündüz

09:15-10:00 3. Oturum

Oral Mukoza Hastalıkları
Oturum Başkanları: Can Ceylan, Bengü Gerçeker Türk

09:15-09:55 Great tricky interactive cases: Chameleon melanoma
(Büyük aldatıcı interaktif olgular: Bukalemun melanoma)
Andreas Blum
09:15-09:29 Pigmente lezyonlar
Mehmet Kamil Mülayim
09:29-09:43 Prekanseröz lezyonlar
Can Ceylan
09:43-09:57 Oral lezyonlara sitolojik yaklaşım
Murat Durdu
09:55-10:00 Tartışma 09:57-10:00 Tartışma
10:00-10:15
KAHVE MOLASI
10:15-11:25 4. Oturum

Pediatrik Dermatoloji
Oturum Başkanları: Güliz İkizoğlu, Deniz Yücelten

10:15-11:25 4. Oturum

Zorlu Tedaviler – 1
Oturum Başkanları: Güneş Gür Aksoy, Lale Dönderici

10:15-10:30 Pediatrik kontakt dermatit
Ayşe Anıl Karabulut
10:15-10:30 Alopesiler
Güneş Gür Aksoy
10:30-10:45 Pediatrik psoriazis: Sistemik tedavi ve ötesi
Sibel Ersoy Evans
10:30-10:45 Bullozlar
Şebnem Aktan
10:45-11:00 İnfeksiyöz döküntülü hastalıklar
Deniz Yücelten
10:45-11:00 Vitiligo
Esra Adışen
11:00-11:15 Yeni doğanlardaki zorlayıcı dermatozlar
Şule Afşar
11:00-11:15 Melasma
Mehmet Salih Gürel
11:15-11:25 Tartışma 11:15-11:25 Tartışma
11:25-12:35 5. Oturum

Pigmentasyon Hastalıkları
Oturum Başkanları: Işıl İnanır, Arzu Kılıç

11:25-12:35 5. Oturum

Veneroloji
Oturum Başkanları: Güzin Özarmağan, Bilal Doğan

11:25-11:40 Açık renk leke: Lezyondan tanıya
Arzu Kılıç
11:25-11:40 Venerolojik hastalıklarda immunmodulasyon: Nerede? Ne kadar?
Filiz Cebeci
11:40-11:55 Açık renk leke: Güncel tedavi
Berna Solak
11:40-11:55 Venerolojik hastalıklarda değişen antibiyotik trendleri
Kübra Eren Bozdağ
11:55-12:10 Koyu renk leke: Lezyondan tanıya
Münevver Güven
11:55-12:10 HPV: Aşılama ve tedavi
Bilal Doğan
12:10-12:25 Koyu renk leke: Güncel tedavi
Dilek Seçkin
12:10-12:25 Venerolojik hastalıklarda izlem
Kenan Aydoğan
12:25-12:35 Tartışma 12:25-12:35 Tartışma
12:35-13:35
ÖĞLE YEMEĞİ
13:35-14:45 6. Oturum

Melanom
Oturum Başkanları: Nahide Onsun, Fezal Özdemir

13:35-14:45 6. Oturum

Eyvah Saçım Dökülüyor!
Oturum Başkanları: Nilgün Şentürk, Zerrin Öğretmen

13:35-13:50 Melanom taklitçileri: Tanı ve tedavisi
Nahide Onsun
13:35-13:50 Tanısal yaklaşım
Özlem Dicle
13:50-14:05 Dermoskopik ipuçları
Özlem Özbağcıvan
13:50-14:05 Trikoskopik bulgular
Tülin Güleç
14:05-14:20 Melanomda prognostik faktörler
Bengü Gerçeker Türk
14:05-14:20 Terapötik yaklaşımlar
Nilgün Şentürk
14:20-14:35 Yeni tedaviler: Bugün ve gelecek
Fezal Özdemir
14:20-14:35 Saç ekimi
Ekrem Civaş
14:35-14:45 Tartışma 14:35-14:45 Tartışma
14:45-16:10 7. Oturum

Dermoskopi
Oturum Başkanları: Mustafa Turhan Şahin, Gamze Erfan

14:45-16:10 7. Oturum

Çeşitlemeler – 3
Oturum Başkanları: Şahin Yazar, Emel Erdal Çalıkoğlu

14:45-15:00 Mukoza
Gamze Erfan
14:45-15:00 Psikokutan hastalık: Zor hastaların tedavisi
İlknur Altunay
15:00-15:15 Rekürren nevus ve melanom
Sedef Şahin
15:00-15:15 Behçet hastalığı: Yeni ne var?
Erkan Alpsoy
15:15-15:30 Çarpışma (Kolüzyon) lezyonları
Mustafa Turhan Şahin
15:15-15:30 Kawasaki hastalığı: Yeni ne var?
Bilal Sula
15:30-15:45 My dermoscopic approach for hair and nail disorders
(Saç ve tırnak bozukluklarına kendi dermoskopik yaklaşımım)
Andreas Blum
15:30-15:45 Dermatoloji ve hukuk: Ne bilmeliyiz?
Emel Erdal
15:45-16:00 Funny dermoscopy
(Komik dermoskopi)
Andreas Blum
15:45-16:00 Koyduğumuz tanılar acaba ne kadar geçerli ve güvenilir?
Mümtaz Mazıcıoğlu
16:00-16:10 Tartışma 16:00-16:10 Tartışma
16.10-16.25
KAHVE MOLASI
16:25-17:35 8. Oturum

Çeşitlemeler – 2
Oturum Başkanları: Ayşe Boyvat, Meltem Uslu

16:25-17:35 8. Oturum

Kozmetoloji
Oturum Başkanları: Recep Dursun, Zehra Aşiran Serdar

16:25-16:40 İmplantlar ve kontakt duyarlılık
Ayşe Boyvat
16:25-16:40 Dolgu maddesi seçimi
Zehra Aşiran Serdar
16:40-16:55 Dermatolojide lokal anestezi
Selma Emre
16:40-16:55 Boyun ve Dekolte Rejüvenasyonu
Başak Kandi
16:55-17:10 Liken planusta yeni tedaviler
Mehmet Melikoğlu
16:55-17:10 Lipolitik uygulamalar
Arzu Ataseven
17:10-17:25 Hedefe yönelik kanser tedavilerinin kutan yan etkileri
Ayda Acar
17:10-17:25 İp uygulamalarında komplikasyonlar ve yönetimi
Recep Dursun
17:25-17:35 Tartışma 17:25-17:35 Tartışma
17:35-18:05 9. Oturum 17:35-18:20 9. Oturum

Serbest Bildiriler-5
Oturum Başkanları: Mehmet Melikoğlu, Berna Aksoy
SB-17 SB-18, SB-19,SB-20, SB-21, SB-22

Konferans
Oturum Başkanı:Cemal Bilaç
17:35-18:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Ercüment Ölmez
18:00-18:05 Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

GEZEN SALONU KINACIGİL SALONU
08:30-09:40 1. Oturum

Lenfoma
Oturum Başkanları: Günseli Öztürk, Ayten Ferahbaş Kesikoğlu

08:30-09:40 1.Oturum

Lazerler
Oturum Başkanları: Gönül Ergenekon, Murat Borlu

08:30-08:45 Klinik varyasyonlar
Nilsel İlter
08:30-08:45 Ablatif lazerler ve kullanım alanları
Yasemin Oram
08:45-09:00 Tanı ve evreleme
Esra Pancar Yüksel
08:45-09:00 Nonablatif lazerler
Filiz Canpolat
09:00-09:15 Tedavi prensipleri
Hatice Erdi Şanlı
09:00-09:15 Lazer komplikasyonlarının yönetimi
Turna İlknur
09:15-09:30 Kutan lenfoma: Yeni ne var?
Murat Öztaş
09:15-09:30 Lazer: Yeni ne var?
Ercan Çalışkan
09:30-09:40 Tartışma 09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:50 2.Oturum

Zorlu Tedaviler – 2
Oturum Başkanları: Ülker Gül, Ali Karakuzu

09:40-10:50 2.Oturum 

Zorlu Tedaviler – 3
Oturum Başkanları: Derya Aytimur, Sedat Özçelik

09:40-09:55 Lupus tedavisi
Ülker Gül
09:40-09:55 Piyoderma gangrenozum
Aysun Şikar Aktürk
09:55-10:10 Morfea ve sklerotik deri hastalıkları
Deniz Seçkin
09:55-10:10 Pitiriazis rozea
Nilgün Sayman
10:10-10:25 Rekürren aftöz stomatit
Oya Oğuz
10:10-10:25 Dirençli mikozlar
Demet Kartal
10:25-10:40 Yanan ağız sendromu
Perihan Öztürk
10:25-10:40 Atopik dermatit
Ayşe Akman Karakaş
10:40-10:50 Tartışma 10:40-10:50 Tartışma
11:00-11:30
KAPANIŞ TÖRENİ