KURSLAR

01 Mayıs 2019, Çarşamba
13:30 – 17:45
DERMATOPATOLOJİ KURSU

A – DERMATOPATOLOJİ GÜNCEL
Moderatör: Şeniz Duygulu

13:30 – 14:15     Bilmeceli dermatoloji ve dermatopatoloji: İnteraktif kurs – Rana Anadolu
14:15 – 14:30     Ara
14:30 – 15:15     Diagnostic challenge: Cutaneous lymphocytic infiltrates – Jacqueline M. Junkins-Hopkins
15:15 – 15.30     Ara
15:30 – 16:00     Melanositik lezyonlarda tuzaklar – Cuyan Demirkesen
16:00 – 16:30     Vezikülobüllöz dermatitler – Banu Lebe
16:30 – 16:45     Ara

B – KLİNİKOPATOLOJİK KORELASYON
Moderatör: Şeniz Duygulu

16:45 – 17:05     Olgularla “Oral ve anogenital lezyonlar”
                           Şeniz Duygulu, Neşe Çallı Demirkan
17:05 – 17:25     Olgularla “Palmoplantar lezyonlar”
                           Şeniz Duygulu, Neşe Çallı Demirkan

17:25 – 17:45     Tartışma