KURULLAR

ANISAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Cemal GEZEN

Prof. Dr. Reşat Tahir KINACIGİL

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ali Tahsin GÜNEŞ (Türkiye Dermatoveneroloji Derneği Başkanı)

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa Turhan ŞAHİN

KONGRE SEKRETERİ 

Dermatolog Dr. M. Cüneyt SOYAL

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Can CEYLAN

Prof. Dr. Emel FETİL

Prof. Dr. Ekin ŞAVK

Prof. Dr. Şeniz DUYGULU

Doç. Dr. Nilay DUMAN

Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN

Prof. Dr. Gürsoy DOĞAN

Prof. Dr. Arzu KILIÇ

Prof. Dr. Ali KARAKUZU

BİLİMSEL YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Şebnem AKTAN

Prof. Dr. Turna İLKNUR

Doç. Dr. Şule AFŞAR

SOSYAL KURUL

Uz. Dr. Necdet KARTAL

Uz. Dr. Ertuğrul ERKİŞİER

Uz. Dr. Füsun ARDA

Uz. Dr. Çiğdem UMAÇ OK

Uz. Dr. Selma ERGÜL

Uz.Dr. Şakir ÇAĞIRGAN

Uz. Dr. A. Nalan AVCI

Uz. Dr. M. Cüneyt SOYAL

Uz. Dr. Deniz HAVLUCU

Uz. Dr. Nüket AYDIN

Uz. Dr. Dilek BAYRAKTAR

Uz. Dr. Fatmagül GÜLBAŞARAN

Hemşire Elvan ÖZGEZERİM

Hemşire Elif Saime GÜLER

Sekreter Aylin DEMİR

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

Türkiye Dermatoveneroloji Derneği

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Mugla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları AD